eğitimler Zaman & Maliyet Yönetimi

Zaman ve Maliyet

Yönetimi Eğitimi

Süre: 12 Saat

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından tanımlanmış Zaman ve Maliyet Yönetimi yöntemlerinin ve kapsamının detaylı olarak anlatıldığı bir eğitim programıdır. İş Kırılım Yapısı oluşturulması, iş takvimi oluşturulması, bütçe oluşturulması, bütçenin kontrolü gibi kavramların tanımlandığı eğitimdir.

Eğitimin İçeriği

Proje Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar

 • Proje nedir, Operasyon nedir, Proje yönetimi, Program yönetimi, Portföy yönetimi, Proje yönetim ofisi, kısıtlar, çevresel etki faktörleri, organizasyonel süreç varlıkları

Proje Bütünleşme (Entegrasyon) Yönetimi Genel Kavramlar

 • Bütünleşme (Entegrasyon) Yönetimi süreçleri ve içeriği

Proje Kapsam Yönetimi Genel Kavramlar

 • Kapsam yönetimi süreçleri ve içeriği

Proje Zaman Yönetimi

 • Zaman Yönetimi süreçleri ve içeriği
 • Aktivitelerin tanımlanması
 • Aktivitelerin sıralanması
 • Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi
 • Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi
 • Zaman çizelgesinin oluşturulması
 • PERT Analizi
 • Zaman çizelgesinin geliştirilmesi
 • Zaman çizelgesinin kontrolü
 • Örnek Çalışmalar (Örnekler, Soru Çözümleri, Uygulamalar)

Proje Maliyet Yönetimi

 • Zaman Yönetimi süreçleri ve içeriği
 • Maliyetlerin tahmin edilmesi
 • Bütçenin belirlenmesi
 • Kazanılmış Değer Yöntemi
 • Proje Performans Endeksleri (SPI, CPI)
 • Maliyetlerin kontrolü
 • Örnek Çalışmalar (Örnekler, Soru Çözümleri, Uygulamalar)